هشتمین سالگرد انتشارمجله پیوند آل محمد (ص) به همگی فاملیل عزیزتبریک می گوییم وبه همین مناسبت دست نوشته ای از آیت الله علامه محقق سید مرتضی العسکری (ره)   که به مناسبت انتشاراولین شماره مجله پیوند آل محمد (ص)می باشد تقدیمتان می کنیم.

 

 


نگارش در تاريخ یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸ توسط پیـوند آل محمد (ص) | نظرات()