فرا رســیــــــــــدن

 بـــــــــهــــــــــار دانــــــــــش

را به همه دانش پژوهان تبریک می گوییم و برای همه آرزوی موفقیت در امر علم آموزی و بالندگی و رشد را داریم. همچنین به دانشجویان و دانش آموزانی که در هر مقطع تحصیلی ورودی های جدید محسوب میشوند تبریک گفته و امیدواریم که این آغاز برایشان مبارک و خجسته باشد.


نگارش در تاريخ سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ توسط پیـوند آل محمد (ص) | نظرات()