تاثیر شرکت در مراسم مذهبی بر طول عمر

 

یک پژوهش دانشگاهی در آمریکا که بر پایه تاثیر حضور افراد در آیین های مذهبی هفتگی در مقایسه با اجرای برنامه های ورزشی ودارویی تهیه شده نشان می دهد حضور در مراسم هفتگی مذهبی بیشتر از عمل به برنامه ورزشی منظم ومصرف داروی مجاز بر طول عمر تاثیر می گذارد .

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در این باره می نویسد آیا مراسم هفتگی مذهبی می تواند به اندازه ورزش منظم یا دارو بر طول عمر مؤثر باشد؟ این سؤال موضوع تحقیق عده ای از اساتید مرکز پزشکی دانشگاه پترز بورگ بوده که نتایج آن در مجله هیأت آمریکایی پزشکی خا نواده منتشر شده است . آنان با استفاده از آمار امید به زندگی ومطالعات صورت گرفته در مورد مرگ پیش بینی کرده اند  عبادتهای هفتگی میتواند دو تا سه سال به طول عمر انسان اضافه کند که این میزان با سه تا پنج سال ورزش منظم و 2/5 تا 3/5 سال مصرف داروهای کاهش کلسترول برابر است .

"دانیل هال " مدیر این تحقیق که یک کشیش نیز هست ایده اصلی این تحقیق را ارائه داد و نتیجه این بود که اعمال مذهبی ودادن صدقه و... نسبت به پرداخت پول برای رژیم های دارویی بسیار به صرفه تر است .

منبع : هفته نامه سلامت شماره 79

 

 

نگارش در تاريخ شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۸ توسط پیـوند آل محمد (ص) | نظرات()