لولاک لما خلقت الأفلاک

 

سخن گفتن راجع به شخص اول عالم خلقت کار آسانی نیست، شخصیتی که خداوند تبارک وتعالی در وصفش می فرماید وإنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیم ولی آب در یا را اگر نتوان کشید هم بقدر تشنگی باید چشید. در دنیای سرد وتاریک وپر از جهل وجهالت، حجاز که زنده بگور کردن دختران بعنوان یک افتخار بحساب می آمد، خداوند پیامبری را از میان آنان برگزید که به تقوی وشجاعت وامانت ومحبت وجوانمردی معروف بود، ابر مرد برگزیده ای که همیشه وهمه جا خدای یکتا را با تمام وجود حس کرده بود که غار حراء عبادتها وراز ونیازهای او را در خود ثبت وضبط کرده است. او در جوانمردی نیز زبانزد خاص وعام بود که پیمان حلف الفضول شاهد آن است وامانت داریش نیز بر هیچکس پوشیده نیست. حضرتش در مدت 23 سال رهبری ونبوتش ینیانگذار دینی گردید که پرچمدار صلح ودوستی و منطق وعلم وامانت ومحبت در عالم خلقت تا قیام قیامت گردید.

بایک نگاه گذرا بر اصول دین مبین اسلام، دوست ودشمن بر حقانیت آن اذعان دارند وآنهایی هم که نسبت به آن موضع می گیرند محکوم به نادانی وغرض ورزی هستند. بررسی تاریخی دنیای قبل از اسلام وپس از آن شاهدی بر این مدعا است. علی بن ابی طالب امام المتقین وباب علم نبوی در دامنش پرورش یافته ودر پی آن دخت گرامیش ویازده فرزند آنان، ستارگان پر فروغ عالم بشریت گردیدند.

گر چه روح مطهر نبی مکرم اسلام در 28 صفر سال یازدهم هجری به ملکوت اعلی پیوست وجهان خلقت از چشم پاکش بی بهره گردید ولی بر طبق اعتقادات بی شک وشبهه مکتب اهل بیت علیهم السلام تا قیام قیامت روح پر فتوحش شاهد وناضر ویاری دهنده همگان است وما هم باید خود را در معرض این باران رحمت الهی قرار داده وبه اندازه ای که می توانیم از آن بهره مند گردیم، جای بسی حمد وسپاس الهی دارد که سخنان گهر بار وخطبه های گرانسنگش در کتابهای مختلف موجود است وبرای ما قابل استفاده است. پس بر ماستکه از سخنان رحمت للعالمین وخاتم المرسلین حضرت محمد مصطفی(ص)کمال استفاده راداشته باشیم انشاء الله 

                                                                            علی سلیمی

                                                                                           مجله پیوند آل محمد (ص) شماره   11 ویژه فامیل

نگارش در تاريخ شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۸ توسط پیـوند آل محمد (ص) | نظرات()