به مناسبت روز کتاب وکتاب خوانی

 24 آبان

سر مقاله مجله پیوند آل محمد (ص) شماره 10

ارزش علم ودانش بر کسی پوشیده نیست وما هم در صدد آن نیستیم که در این خصوص قلم فرسایی کنیم ولی در این مجال می کوشیم تا بر مسئله احترام به علم و عالم وارج نهادن بر آن مطالبی هرچند اندک تقدیم خوانندگان گرامی نماییم :

عقل بشری به طور فطری به علم ودانش به دیده احترام نگریسته و ارزش فوق العاده ای برای آنها قائل است وبه همین دلیل میتوان گفت که علم ودانش یک پدیده زیبا وخوب در قاموس خلقت بحساب می آید زیرا که اراده خداوند متعال بعنوان خالق کون ومکان بر این امرتعلق گرفته است؛ ادیان بزرگ الهی نیز بدلیل ارتباط مستقیم با سرچشمه وحی یکی از پایه های اصلی و اساسی مکتب خود را بر تعلیم وتعلم علم و ارج نهادن برآن قرار داده اند, دین مبین اسلام بعنوان کاملترین ادیان به مسئله علم توجه بیشتری داشته وتاکیدات فراوانی بر آن نموده است , به همین دلیل میبینیم که پس ازظهور این دین رهایی بخش رشد علم در دنیا به رهبری مسلمانان پیشرفت چشمگیری داشته است در این خصوص سخنان گهر بار نبی مکرم اسلام قابل توجه می باشد , آن حضرت می فرمایند:

طلب العلم فریضه علی کل مسلم  ویا در جای دیگری می فرمایند : اطلب العلم ولو فی الصین

به هر حال اسلام تاکیدات وتشویقات زیادی برای علم ودانش داشته وحتی آنراباعث برتری میداند, آنجا که خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید :

هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون  درست به همین دلیل ارزش و مقام ومنزلت عالم در اسلام بسیار زیاد بوده تا جایی که پیامبر عظیم الشان اسلام در این خصوص می فرمایند :

مداد العلما افضل من دماء الشهداء بنابراین تا دنیا باقیست نام عالم نیز پایدار خواهد بود :

العلماء باقون ما بقی الدهر دقیقا به همین دلیل ازدست دادن عالم  بویژه عالمی که فقیه بوده وادامه دهنده مسلک وراه وروش پیامبر اسلام و ائمه اطهاربوده و از حریم اهل بیت دفاع می کرده است براستی صدمه ای سخت وجبران ناپذیر است گرچه نام ویادش همچنان باقی خواهد ماند.

همانگونه که همگان می دانند چند وقت پیش جهان اسلام سوگوار از دست دادن عالمی بزرگ و مجاهدی نستوه و محققی مدقق حضرت آیه الله العظمی العلامه السید مرتضی العسکری (رضوان الله تعالی علیه) گردید که به حق بنا برگفته معصوم که فرمود :اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمه لا یسدها شی ء صدمه ای جبران ناپذیر برپیکره جهان اسلام واردشد وگفتن این مطلب ضروری است که ادامه راه آن اندیشمند بزرگ تنها از طریق پیروی از دستورات نبی مکرم اسلام و دفاع از حریم اهل بیت میسر خواهد بود , دقیقا همانگونه که همگان می دانند آن بزرگوار در طول بیش از هشتاد سال حیات علمی خود به حق اینگونه عمل کرد و انشاء الله اکنون از سفره کرم اهل بیت متنعم است

خدایش بیامرزد و ما را از ادامه دهندگان راه آن عالم جلیل القدر قرار دهد.

                                                                          مجله پیوند آل محمد (ص)ویژه فامیل

                                                                                    شماره 10

نگارش در تاريخ یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸ توسط پیـوند آل محمد (ص) | نظرات()