جناب آقای علی شریف عسکری فرزند مصطفی، بمناسبت دریافت گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای از سازمان آموزش فنی وحرفه ای  کشور با شماره   ۵١۶٠٢۵٣ ، در حرفه تعمیر کار تلفن همراه ، در سطح خیلی خوب ، به شما تبریک گفته ، امید است در ادامه این رشته همیشه با موفقیت روز افزون رو به رو باشید

پیوند آل محمد (ص)   mpamohds@yahoo.com

نگارش در تاريخ سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸ توسط پیـوند آل محمد (ص) | نظرات()