زندگی‌نامه امام موسی کاظم علیه السلام

همسران : 1- فاطمه بنت على. 2. نجمه.

فرزندان: درباره تعداد فرزندان آن حضرت چند قول وجود دارد. بنابر نقل یکى از آنها، آن حضرت 37 فرزند داشت که 18 تن از آنان پسر و 19 تن دختر بودند.

الف) پسران‏

1- امام على بن موسى الرضا(ع).

2- ابراهیم.

3- عباس.

4- قاسم.

5- اسماعیل.

6- جعفر.

7- هارون.

8- حسن.

9- احمد.

10- محمد.

11- حمزه.

12- عبداللّه.

13- اسحاق.

14- عبیداللّه.

15- زید.

16- حسین.

17- فضل.

18- سلیمان.

ب) دختران

1- فاطمه کبرى.

2- فاطمه صغرى.

3- رقیّه.

4- حکیمه.

5- ام ابیها.

6- رقیّه صغرى.

7- کلثوم.

8- ام جعفر.

9- لبابه.

10- زینب.

11- خدیجه.

12- علیّه.

13- آمنه.

14- حسنه.

15- بریهه.

16- عائشه.

17- ام سلمه.

18- میمونه.

19- ام کلثوم.

یکى از دختران آن حضرت به نام فاطمه، معروف به حضرت معصومه علیها السلام که براى دیدار برادرش امام رضا علیه السلام عازم ایران شده بود، در شهر قم بیمار شد و پس از چند روز بیمارى، وفات یافت و در این شهر مدفون گردید. هم اکنون مقبره ایشان زیارتگاه شیعیان سراسر جهان و دانشگاه عالمان و مجتهدان شیعى است.

اصحاب ویاران:

تعداد یاران، اصحاب و راویان امام موسى کاظم علیه السلام بسیار است. در این جا نام تعدادى از اصحاب بزرگ آن حضرت ذکر مى‏گردد:

1- على بن یقطین.

2- ابوصلت بن صالح هروى .

3- اسماعیل بن مهران.

4- حمّاد بن عیسى.

5- عبدالرحمن بن حجّاج بجلى.

6- عبداللّه بن جندب بجلى.

7- عبداللّه بن مغیره بجلى.

8- عبداللّه بن یحیى کاهلى.

9- مفضّل بن عمر کوفى.

10- هشام بن حکم.

11- یونس بن عبدالرحمن.

12- یونس بن یعقوب.

زمامداران معاصر:

1-   مروان بن محمد اموى - معروف به مروان حمار- (126 - 132 ق ).

2- ابوالعباس سفاح عباسى (132 - 136 ق) .

3- منصور عباسى (136 - 158 ق ) .

4- مهدى عباسى (158 - 169 ق ) .

5- هادى عباسى (169 - 170 ق ) .

6- هارون الرشید (170 - 193 ق ) .

امام موسى کاظم علیه السلام در عصر خلافت منصور عباسى به مقام امامت نایل آمد. از آن زمان تا سال 183 هجرى، سال وفات آن حضرت، چندین بار توسط خلفاى عباسى دستگیر و زندانى گردید. تنها در دوران خلافت هارون الرشید به مدت چهار سال زندانى و در همان زندان به شهادت رسید.

رویدادهاى مهم:

1- شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، پدر ارجمند امام موسى کاظم علیه السلام، به دست منصور دوانیقى، در سال 148 هجرى.

2- پیدایش انشعاباتى در مذهب شیعه، مانند: اسماعیلیه، اَفْطَحیه و ناووسیه، پس از شهادت امام صادق علیه‌السلام و معارضه آنان با امام موسى کاظم علیه السلام در مسئله امامت.

3- ادعاى امامت و جانشینى امام جعفر صادق علیه السلام، توسط عبدالله اَفْطَحْ، برادر امام موسى کاظم علیه السلام و به وجود آوردن مذهب افطحیه در شیعه.

4- اعراض بیشتر اصحاب امام صادق علیه السلام از عبدالله اَفْطَحْ، و گرایش آنان به امام‏ موسى کاظم علیه‌السلام.

5- مرگ منصور دوانیقى، در سال 158 هجرى، و به خلافت رسیدن ابوعبدالله مهدى عباسى، فرزند منصور.

6- احضار امام موسى کاظم علیه السلام به بغداد و زندانى نمودن ایشان در آن شهر، به دستور مهدى عباسى.

7- زندانى شدن امام موسى کاظم علیه السلام در بغداد، در دوران حکومت هادى عباسى.

8- مبارزات منفىِ امام موسى کاظم علیه السلام با دستگاه حکومتىِ هارون‏الرشید، در مناسبت‏هاى گوناگون.

9- بدگویی و سعایت على بن اسماعیل، برادرزاده امام موسى کاظم علیه السلام از آن حضرت، نزد هارون الرشید با توطئه‏چینى یحیى برمکى، وزیر اعظم هارون.

10- دستگیرى امام کاظم علیه السلام در مدینه و فرستادن آن حضرت به زندان عیسى بن جعفر در بصره، به دستور هارون‏الرشید، در سال 179 هجرى.

11- انتقال امام علیه السلام از زندان بصره به زندان فضل بن ربیع در بغداد.

12- انتقال امام علیه السلام از زندان فضل بن ربیع به زندان فضل بن یحیى برمکى.

13- مراعات کردن حال امام علیه السلام در زندان، توسط فضل بن یحیى و عکس‏العمل شدید هارون به این قضیه.

14- مضروب و مقهور شدن فضل بن یحیى، توسط هارون، به خاطر مراعات حال امام علیه السلام در زندان.

15- انتقال امام علیه السلام از زندان فضل بن یحیى به زندان سندى بن شاهک.

16- مسموم کردن امام علیه السلام با خرماى زهر آلود، توسط سندى بن شاهک در زندان.

17- شهادت امام کاظم علیه السلام به خاطر مسمومیت در زندان سندى بن شاهک، در 25 رجب سال 183 هجرى.

18- انتقال پیکر مطهر امام موسى کاظم علیه السلام به جِسر (پل) بغداد و فراخوانىِ مردم براى دیدن آن توسط مأموران هارون‏الرشید.

19- انزجار سلیمان بن جعفر بن منصور دوانیقى از تحقیر پیکر امام موسى کاظم علیه السلام، توسط مأموران حکومتى، و دستور او به تجهیز و تکفین مناسب شأن پیکر آن حضرت و به خاک سپارى در مقابر قریش بغداد.

منبع : از کتاب " خاندان عصمت علیهم السلام " ، سید تقى واردى.

البته کار سلیمان بن جعفر بن منصور دوانیقی به دین جهت بود که دید که تخت وسلطنت عباسیان در شرف زوال است ونیز برای فرونشاندن خشم مردم بر حاکمان ظالم بنی عباس این کار را نمود .

تبیان

/ 5 نظر / 26 بازدید
کلاس هنر

سلام آشنايي با هنرهاي تجسمي در کلاس هنر منتظر نظرات ارزشمند شما عزيزان جان هستم

عجب وبلاگ خفنی دارید

رهگذر

وبلاگتون جالب بود ولی چرا مطالبتون کهنه و قدیمیه؟یکم آپدیتش کنید.[نیشخند]

KingALI110

معلومه که شما از خاندان علمایید خدا گذشتگانتان را بیامرزد