زاد روز امام علی النقی الهادی به شیفتگان مبارک باد

صمیمانه ترین تبریکات وبهترین أرزوهای خودرا به مناسبت زاد روز امام علی النقی الهادی دهمین پیشوای مسلمانان جهان وخورشید ولایت وامامت و دهمین فرزنىد ووصی رسول اکرم صلى الله علیه و آله  اسلام به شیعیان وپیروان ودوستداران أن حضرت تقدیم می دارد . امید است در سایه اطاعت وعمل به دستورات أن حضرت به ساحل نجات وسعادت دنیا و آخرت واصل گردیم   

/ 0 نظر / 24 بازدید