عید مولود شریف امام دوازدهم مَوْلانا وَ اِمامُنا الْمَهْدِىُّ حضرت حجّة بن الحسن

 

٣- در روایت دیگری امام باقر(علیه السلام) از جابر بن عبدالله انصاری، صحابیبزرگوار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) چنین نقل می کند:

بر فاطمه (س)، وارد شدم دیدم که پیش روی او لوحی است که در آن نام های همه اوصیااز نسل او نوشته شده است، آنها را برشمردم دیدم که دوازده نفرند و آخرین آنهاقائم(علیه السلام) است. سه تن از اوصیا نام محمد و سه تن از آنها نام علی داشتند. 3

همچنین ابوبصیر از امام باقر(علیه السلام) روایت می کند که:

بعد از حسین بن علی(علیه السلام) نُه امام خواهند آمد که نهمین آنها قائم ایشاناست. 4

چنین روایاتی از سایر امامان شیعه نیز نقل شده و آنچه ذکر شد تنها بخش کوچکی ازروایات فراوانی است که در آنها به نقل از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) یاائمه اهل بیت (علیه السلام) پیش بینی شده است پس از نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) دوازده امام سرپرستی امت اسلام را بر عهده می گیرند که آخرین این پیشوایان مهدی امتو قائم آل محمد(صلی الله علیه و آله) است.5

بنابراین جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که براساس پیش بینی پیامبر گرامیاسلام(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیه السلام) باید یازده امام از نسلامیرالمؤمنین(علیه السلام) یکی پس از دیگری امامت مسلمانان را بر عهده گیرند. امّادر اینجا این پرسش مطرح می شود که به چه دلیل می توان گفت این پیش بینی به تمام وکمال محقق شده و آخرین امام از سلسله امامان دوازده‌گانه نیز به دنیا آمده و بهامامت رسیده است؛ زیرا بسیاری از مردم نه تولد او را دیده اند و نه دوران رشد وبالندگی او را مشاهده کرده اند؟

در پاسخ این پرسش باید گفت: اولاً، ما روایات معتبری از عصر امام عسکری(علیهالسلام) در دست داریم که در آنها افرادی جلیل القدر به تولد امام دوازدهم شهادتداده و اظهار داشته اند که جانشین امام یازدهم بر ما معلوم گشته است؛ ثانیاً عدهزیادی از بزرگان شیعه، آن حضرت را در زمان تولد و در اوایل کودکی دیده و بر اینموضوع گواهی داده اند و لذا در تولد حضرت مهدی(علیه السلام) به عنوان دوازدهمینامام، جای هیچ شبهه ای نمی تواند وجود داشته باشد.

 

منبع : سایت تبیان

١ - کلینی، همان، ص 532، ح 11؛ مفید، همان، ص 346؛ همچنین ر.ک: نعمانی، محمد بنابراهیم، کتاب الغیبه، ص 60، ح 3 ؛ طوسی، محمدبن حسن، کتاب الغیبه، ص 141، ح 106.

 -٢کلینی، همان، ص 532، ح 11؛ همچنین ر.ک: صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج 1،باب 24، ص 269، ح 13؛ مفید، همان ؛ طوسی، همان، ص 139، ح 103.

٣- لینی، همان، ص 533، ح 15؛ همچنین ر.ک: صدوق، همان، ج 2، باب 33، ص 350، ح45؛ مفید، همان، ص 347 ؛ طوسی، همان، ص 140، ح 104؛ نعمانی، همان، ص 94، ح 25.

۴ - رای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: کلینی، همان، باب ماجاء فی الإثنی عشر والنص علیهم، صص 525 - 535؛ طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الوری بأعلام الهدی، ج 2، صص 155 - 208.

۵- ر.ک: خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج 16، ص 309.

/ 1 نظر / 62 بازدید
سارا

سلام ممنون از وب و مطالب ارزشمندتون ازتون دعوت می کنم از این پست دیدن فرمایید و در صورت تمایل آنرا اشاعه دهید : (شناخت امام زمان عج) http://taavus.blogfa.com/post/108