تبریک

جناب آقای علی شریف عسکری فرزند مصطفی، بمناسبت دریافت گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای از سازمان آموزش فنی وحرفه ای  کشور با شماره   ۵١۶٠٢۵٣ ، در حرفه تعمیر کار تلفن همراه ، در سطح خیلی خوب ، به شما تبریک گفته ، امید است در ادامه این رشته همیشه با موفقیت روز افزون رو به رو باشید

پیوند آل محمد (ص)   mpamohds@yahoo.com

/ 1 نظر / 8 بازدید
رهگذر

این چیست ؟ تبلیغ یا خبر ؟؟؟!!! رهگذر